Obchod se štěpkou a dřívím

Pro majitele lesů zajišťujeme komplexní výrobu dříví a zpracování těžebních zbytků s následným zhodnocením vyrobených sortimentů dříví.